• ساعت : ۹:۲:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 86
مانع زدایی از تولید به همت نفتی ها
صرفه جویی 170 میلیارد ریالی شركت نفت و گاز مسجدسلیمان در ایمن سازی چاه گازی
به همت كاركنان متخصص مديريت امور فني، مديريت عمليات و اداره HSE شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان و همكاري واحد كنترل فوران چاهها و مديريت تعمير، تكميل و خدمات فني چاههاي شركت ملّي مناطق نفتخيز جنوب، چاه گازي 298مسجدسليمان بدون حضور دکل حفاری ايمن سازی شد و ضمن صرفه جويي 170 ميليارد ريالي، باعث استمرار توليد 3000 بشكه نفت در روز گرديد.

به همت كاركنان متخصص مديريت امور فني، مديريت عمليات و اداره HSE شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان و همكاري واحد كنترل فوران چاهها و مديريت تعمير، تكميل و خدمات فني چاههاي شركت ملّي مناطق نفتخيز جنوب، چاه گازي 298مسجدسليمان بدون حضور دکل حفاری ايمن سازی شد و ضمن صرفه جويي 170 ميليارد ريالي، باعث استمرار توليد 3000 بشكه نفت در روز گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، در راستاي عمل به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مانع زدايي از توليد و با رهنمودهاي مدير عامل و مجموعه مديريت هاي امور فني / توليد / تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي شركت ملّي مناطق نفتخيز جنوب، ايمن سازي اين چاه انجام و ضمن كمك به استمرار توليد 3000 بشكه نفت در روز، از صرفه هزينه 170 ميليارد ريالي محوطه سازي چاه و تعمير چاه با دكل جلوگيري به عمل آمد.

لازم به ذکر است ، چاه 298 مسجدسليمان توليد كننده گاز نيروي محركه پمپ رفت و برگشتي تفكيك گر 187 بوده كه بدليل جام بودن شير آلات در حالت باز، در برنامه تعمير با دكل با هدف ايمن سازي قرار داشت که با توجه به نشت شديد خارجي گاز يكي از شيرهاي توليدی، برنامه ايمن سازي چاه به صورت خارج از برنامه و با رفع جام و روانكاري شير اصلي بالايي، نصب شير عمقي، نصب شيرهاي دروازه اي جديد به جاي شيرهاي توليد قديمي و معيوب طرفين چاه، پس از 40 روز كار فني، تخصصي، نوآورانه و استاندارد سازي با رعايت كليه الزامات ايمني و در گرماي شديد و طاقت فرساي موجود در شرايط اپيدمي ويروس كرونا انجام پذيرفت.

نگارش و انتشار : دانوش صالحی / تصاویر : محمد باقری

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0