پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
9700339خرید کابل ابزار دقیق آرموردار مناقصه 1398/12/211399/01/171398/12/221399/01/16مشاهده اطلاعات کامل
98/0051تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو 2 وعده غذا جهت اعضا فرهنگی ورزشی باشگاه نفت مناقصه 1398/12/081399/01/111398/12/091398/12/19مشاهده اطلاعات کامل
98/0053انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد مناقصه 1398/12/081399/01/201398/12/091398/12/19مشاهده اطلاعات کامل
98/0034تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ و کارگاه تعمیرات واحد بهره برداری لب سفید مناقصه 1398/11/201399/02/021398/11/211398/12/03مشاهده اطلاعات کامل
98/0046انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری مناقصه 1398/12/061398/12/291398/12/071398/12/17مشاهده اطلاعات کامل
98/0050انجام خدمات عمومی شامل سرویس پنچری ، تعویض روغن ، شستشو و تلمبه چی جایگاه های سوخت وسائط نقلیه مناقصه 1398/11/271398/12/281398/11/281398/12/07مشاهده اطلاعات کامل
98/0049انجام خدمات دفتری و نظارت بر تهیه،ريالطبخ،سرو و توزیع و نگهداری مواد غذایی و اتاق ها در کمپ ها ، مهمانسراها و خدمات مرتبط با امور فرهنگی هنری مناقصه 1398/11/171398/12/271398/11/181398/11/27مشاهده اطلاعات کامل
9800056خرید کولر پنجره ای ، دو تیکه ، آبسردکن و یخساز در اندازه های مختلف مناقصه 1398/11/191398/12/141398/11/201398/12/09مشاهده اطلاعات کامل
98/0048تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ قلعه نار مناقصه 1398/11/131398/12/061398/11/141398/11/23مشاهده اطلاعات کامل
9800323خرید قطعات یدکی پمپ های raw water بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان مناقصه 1398/10/171398/12/091398/10/181398/11/07مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو


    فرم های ارزیابی کیفی

            V5.3.6.0