• ساعت : ۱۲:۳۸:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 180
رییس اداره H.S.E شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :
عملیات راه اندازی واحدهای فرآورشی بطور ایمن انجام شد
رییس اداره بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از راه اندازی ایمن واحدهای بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان و نمک زدایی هفتکل / نفت سفید خبر داد .

رییس اداره بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از راه اندازی ایمن واحدهای بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان و نمک زدایی هفتکل / نفت سفید خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، مهندس فرید غلامی حموله با اعلام این خبر گفت : در راستای انجام تعهدات تولید و پس از اتمام تعمیرات اساسی گسترده در واحدهای بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان - نمک زدایی هفتکل / نفت سفید ، به منظور راه اندازی ایمن و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی از قبیل نشت نفت و گاز یا  آتش سوزی احتمالی برای اولین بار کارگروه PSSR تشکیل گردید .

وی ادامه داد :  با تشکیل جلسات متعدد ابتدا چک لیست های مربوطه توسط ادارات نگهداری و تعمیرات - مهندسی فرآورش- بهره برداری با محوریت HSE بومی سازی گردید و پانچ ها و نواقص در سطح واحد توسط اعضای کارگروه شناسایی و برطرف شد .

غلامی حموله افزود : در پایان و پس از حضور مداوم و 72 ساعته کلیه اعضای کارگروه در واحدهای مربوطه با برآورد دقیق از سطح ریسک  و شناساسی خطرات و تدوین دستورالعمل های راه اندازی و هوا زدایی به منظور کاهش ریسک های عملیاتی ، برای اولین بار از گاز نیتروژن برای هوا زدایی تمامی تجهیزات و ظروف فرآیندی استفاده گردید .

مهندس غلامی حموله تصریح کرد : پیش از این هوا زدایی تجهیزات و تأسیسات فرآیندی با استفاده از گاز شیرین انجام می پذیرفت که برای نخستین بار و با استفاده از دستورالعمل های شرکت ملی نفت ایران در این تأسیسات با استفاده از گاز نیتروژن صورت پذیرفت ضمن اینکه تعهد مدیریت در پیشبرد اهداف و پیاده سازی دستورالعمل های HSE موجب آن شده تا رکورد روزهای بدون‌حادثه همچنان حفظ شود.

نگارش و انتشار : دانوش صالحی  / تصاویر : امیرحسین بنی نجاریان

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0