مشخصات عمومی
خرید کولر پنجره ای ، دو تیکه ، آبسردکن و یخساز در اندازه های مختلف
9800056
مناقصه
امور حقوقی و پیمان ها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/11/19
1398/11/20
1398/12/09
1398/12/12
1398/12/14
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0