مشخصات عمومی
انجام خدمات عمومی شامل سرویس پنچری ، تعویض روغن ، شستشو و تلمبه چی جایگاه های سوخت وسائط نقلیه
98/0050
مناقصه
امور حقوقی و پیمان ها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/11/27
1398/11/28
1398/12/07
1398/12/26
1398/12/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0