مشخصات عمومی
تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو 2 وعده غذا جهت اعضا فرهنگی ورزشی باشگاه نفت
98/0051
مناقصه
امور حقوقی و پیمان ها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/12/08
1398/12/09
1398/12/19
1399/01/11
1399/01/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0